crisis_montaje2

Benvingudes a Alternatives en Femení

equip aef

Alternatives en Femení és el resultat de converses i reflexions conjunts sobre els punts en comú entre diferents matèries, que veníem estudiant per separat, com l’economia feminista, l’agroecologia, la sobirania alimentària, els processos comunitaris d’autogestió i l’economia social i solidària. Partíem del desig de construir sinèrgies entre tots aquests temes. Partíem de la convicció de que l’aposta per paradigmes socials, econòmics i polítics sostenibles i equitatius passa, de manera inevitable, pel reconeixement d’una multitud de tasques, activitats, processos i responsabilitats, com la cura o com la producció local d’aliments agroecològics, que en l’actualitat sovint segueixen sent obviats en les anàlisi del sistema socioeconòmic i en l’elaboració de polítiques públiques. Partíem, finalment, de la premissa de que la investigació científica és i ha de ser una eina al servei de processos (existents o potencials) de transformació social i de millora de la vida de les persones i les comunitats.

En això consisteix Alternatives en Femení: en una anàlisi tant dels impactes de l’actual crisi econòmica sobre les dones a Catalunya com de les estratègies que aquestes desenvolupen per fer-hi front i treure endavant les seves famílies i les seves comunitats, ja siguin rurals o urbanes; es tracta també d’una reflexió sobre la potencialitat d’aquestes estratègies per generar alternatives comunitàries, socials i econòmiques en un moment de canvi d’època.

Si bé vam plantar la llavor del projecte prenent cafè en una terrassa de Poble Nou fa més de dos anys, des de llavors hem tingut la sort de poder comptar amb la incorporació en la reflexió i en l’equip de companyes que són les veritables responsables de que el projecte creixi i es transformi cada dia. Així, Rosa Binimellis i Marina Di Masso van formar part del disseny. Marina es va incorporar posteriorment com a coordinadora del procés, Víctor Ginesta com a tècnic de suport a la investigació i Christel Keller com a investigadora predoctoral. Comptem, a més, amb el bagatge d’Anna Pérez-Quintana en economia i emprenedoria femenina i amb els coneixements de l’economia social i solidària a Catalunya d’Elba S. Mansilla, de la cooperativa La Ciutat Invisible, així com amb la seva experiència en el camp de la comunicació. Conformem, d’aquesta manera, un equip de recerca que sorgeix de l’acadèmia però que la transcendeix.

És una prioritat per a nosaltres, en aquest sentit, que, més enllà de les nostres mirades, les veus de les desenes de dones que participen en el projecte compartint les seves experiències vitals i la seva implicació en múltiples iniciatives siguin les protagonistes a l’hora de donar a llum noves anàlisis i relats sobre pràctiques econòmiques innovadores dins, als marges i fora dels processos mercantils hegemònics. A totes elles i a les que decidiu acompanyar-nos en el nostre trajecte des d’aquest o altres espais, us enviem una afectuosa salutació i us donem la benvinguda a Alternatives en Femení.

Sandra Ezquerra i Marta Rivera

Un projecte de recerca sobre dones, crisi i alternatives des de l’Economia Social i Solidària a Catalunya

S’ha reflexionat àmpliament sobre els impactes de la crisi, però no sobre els efectes específics sobre les dones. Amb el projecte d’investigació “Crisi i alternatives en femení” volem omplir aquest buit i aproximar-nos a la realitat social de les dones a partir del marc conceptual i indicadors propis de l’Economia Feminista.

A Catalunya, la dones viuen en una situació de major vulnerabilitat econòmica, però al mateix temps estan desenvolupant estratègies creatives per afrontar la manca d’oportunitats per aconseguir una feina, accedir a crèdits, cobrir les necessitats bàsiques de les seves famílies i conciliar les responsabilitats de cures amb el treball remunerat. Entre les respostes generades per fer front a aquest conjunt de necessitats, destaquen les iniciatives vinculades a l’Economia Social i Solidària (ESS).

Un conjunt de propostes orientades a satisfer necessitats individuals i col·lectives mitjançant una gestió democràtica i la propietat col·lectiva, que han crescut moderadament des de 2011 i compten amb una participació femenina superior al 50%.

Objectius de recerca:

  • Examinar els impactes específics de la crisi econòmica en les vides de les dones en diferents territoris.
  • Contribuir a la creació d’indicadors feministes.
  • Analitzar en quina mesura es pot parlar d’impuls de projectes vinculats a l’Economia Social, Solidària i Cooperativa (ESSC) com a alternativa creixent davant els impactes econòmics , socials i laborals de la crisi.
  • Comprendre el paper que juga la ESSC en les estratègies vitals de les dones.
  • Comprendrer el paper que juguen les dones en la configuració actual de la ESSC.

CONTACT US

Sending

Crisis y alternativas en femenino

Log in with your credentials

Forgot your details?